Wisteria

 

Wisteria, blåregn, tillhör familjen ärtväxter (Fabaceae) och är ett litet släkte med tiotalet arter.
De är vedartade, parbladiga och lövfällande klätterväxter från USA och Asien. Stammarna slingrar sig åt olika håll beroende på art. Blommorna ser ut som typiska ärtblommor med segel och vingar. Frukten är en avlång balja. De villa ha en väldränerad jord som är neutral till något sur och ett varmt soligt läge. Förökas med frö och avläggare.


W. floribunda, japanskt blåregn, kommer som det svenska namnet antyder från Japan. Bladen består av 13-19 lansettformade småblad. Blommorna är normalt violetta men det finns en kultivar med vita blommor (’Alba’). De har en svag doft. Blomklasarna kan bli nära halvmetern långa. Hos denna art slingrar stammarna moturs. Härdig till zon III.

W. sinensis, blåregn,harkortare blomklasar än ovanstående och blad med 9-13 lansettforma- de småblad. Stammarna slingrar sig medurs på denna art. Blommorna är svagt doftande och blåvioletta. Även hos blåregnet finns det en vitblommig kultivar med namnet ’Alba’. Härdig till zon II.

Wisteria 871

Wisteria sp.


 Tillbaka

Denna sajt använder cookies