Taxodium

 

Taxodium, sumpcypresser, tillhör familjen cypressväxter (Cupressaceae) och består endast av 1-3 arter, beroende på botaniker. De är lövfällande eller halvt städsegröna barrträd som anpassat sig till mycket blöta växtplatser såsom kärr och sumpmarker. Endast i vintermilda områden behåller de en del av sina barr under vintern. Arten eller arterna återfinns i vilt tillstånd i södra USA och söderut till Centralamerika. De odlas i en djup och fuktighetshållande jord, som gärna får vara lätt sur, i sol eller halvskugga. Sumpcypresserna vill ha ett så varmt läge som möjligt.


T. distichum, sumpcypress, kan bli upp mot 20-25 m hög i Sydsverige. Trädet är i regel pyramidformat som ung men får en mera rundad krona med åren. Det har ljusa, mjuka och platta barr som bara blir upp till ca 18 mm långa. Kottarna är nästan runda. Arten växer relativt långsamt. I sumptrakter får trädet ofta märkliga rotutväxter som fungerar som luftrötter. Härdig till zon II. Skydda gärna rötterna mot kraftig barfrost. Två varieteter finns beskrivna: v. distichum och v. imbricarium (T. ascendens). Den förstnämnda blir betydligt högre än den senare och kan i naturen nå upp mot 50 m höjd.

Taxodium ascendens 870

 T. distichum v. imbricarium med höstfärg


Tillbaka

Denna sajt använder cookies