Stewartia

 

Stewartia, skenkamelior, tillhör familjen teväxter (Theaceae). Det är ett litet släkte som är nära släkt med Camellia (Kamelior). De återfinns i Ostasien och Nordamerika och är vanligen lövfällande buskar och träd. Barken är väldigt speciell och är gulbrun till orangefärgad och flagnande. De vill ha en fuktig jord med lågt pH-värde. Samtliga nedanstående arter bör kunna klara sig till zon III. Förökas med frö och sticklingar.


S. malacodendron, är en lövfällande art från sydöstra USA med decimeterlånga ovala blad och stora vita blommor.

S. ovata, kommer även den från sydöstra USA och är snarlik den förra. Den blir vanligen runt 5 m hög i naturen. Två varieteter finns beskrivna: v. ovata och v. grandiflora.

S. pseudocamellia,
skenkamelia, är en asiatisk art som kan bli 20 m hög i naturen men betydligt lägre här i landet. Den har likt de ovanstående arterna ovala blad och stora vita blommor.

Stewartia pseudocamellia 870 m.l. (Derek Ramsey)

S. pseudocamellia (foto: Derek Ramsey)

 


S. sinensis, är en Kinesisk art med mindre blommor än S. pseudocamellia. 

 

 

Tillbaka

Denna sajt använder cookies