Solidago

 

Solidago, gullris, tillhör familjen korgblommiga växter (Asteraceae). Det finns närmare hundratalet arter och flertalet är perenner. De flesta arterna kommer från Nordamerika. En art är ursprunglig i Sverige: S. virga-aurea medans ett par är förvildade. De är inte speciellt kinkiga med jorden och trivs i sol men också ganska skuggiga lägen. Förökas med frö, sticklingar och delning.


S. canadensis, kanadensiskt gullris, är en upp till 2 m hög perenn. Dock lägre hos oss. Den har sitt utbredningsområde i östra Kanada och USA. Förekommer eventuellt som förvildad i Sverige. Arten har relativt smala lansettlika blad och gula små blommor. Två varieteter finns beskrivna: v. canadensis och v. hargeri. Plantor med ursprung från de nordligaste delen av utbredningsområdet är mycket härdiga.

Solidago sp. 570.1

S. canadensis?

 

S. virgaurea, gullris, är snarlik den förra arten men har bredare blad och blir inte alls lika hög.

Solidago virga-aurea 870

 S. virgaurea

Solidago sp. 870

 Solidago sp.

Tillbaka

Denna sajt använder cookies