Pinus

Tallkotte 870.2

Pinus, tallar, är i allmänhet lättodlade. De trivs på soliga platser i en väldränerad jord, gärna med ett lågt pH-värde. De tillhör familjen tallväxter (Pinaceae). Det finns ett hundratal arter spridda över norra halvklotet. De kan antingen vara små och buskartade eller stora skogsträd. De mera storväxta arterna brukar ha raka stammar. Barren sitter i par, tre tillsammans eller fem tillsammans på skotten. Förökas med frö.P.aristata, rävsvanstall, kommer från USA och återfinns i delstaterna Arizona, New Mexiko och Colorado där den växer på upp till drygt 3000 m höjd. Det är en småväxt art som maximalt blir ca 15 m hög. Barren sitter fem tillsammans och blir 2-4 cm långa. Kottarna har en elliptisk form och blir 6-10 cm långa. Arten växer mycket långsamt. Vissa exemplar i naturen har visat sig vara närmare 5000 år gamla. Härdigheten är ofullständigt känd men den bör kunna klara sig till zon IV eller V.

Pinus longaeva (kanske)

P. aristata?

 

P. mugo, bergstall, är en stor buske eller mindre träd från Centraleuropa. Stammen och       grenarna är i regel smala och böjda. Barren som sitter om par är mörkgröna och upp till 7-8 cm långa. De bruna kottarna är ca 5 cm långa. Denna art bär kottar redan som ung. Den är förvildad på sina håll i Sydsverige. Denna solälskande tall är relativt torktålig. Två underarter är beskrivna: ssp. mugo och ssp. uncinata. Den första är mera buskformig och den andra mera trädlik. Härdig till zon VII.


P. ponderosa, gultall, är en amerikansk tall som har sitt utbredningsområde i västra USA och sydvästra kanada. Den kan bli över 70 m hög (P. ponderosa v. ponderosa) i naturen. Den har grova grenar och långa barr som kan bli upp till 30 cm långa. Kottarna är äggformiga och upp till 15 cm långa. Härdig till åtminstone zon IV. Tre varieteter finns beskrivna: v. ponderosa, v. scopulorum och v. arizonica.

Pinus ponderosa 570.2

P. ponderosa

 

 

P. sylvestris, fur, återfinns förutom här i landet i stora delar av Europa och norra Asien. Den kan bli drygt 30 m hög och har parvis sittande barr som blir upp till 5-6 cm långa. Två varieteter har beskrivits: v. lapponica, fjälltall och v. septentrionalis, låglandstall.

Pinus sylvestris 570.1

P. sylvestris

 

P. wallichiana (syn. griffithii), himalayatall, är en mycket vacker art med tunna långa barr.  Barren är blågrå, sitter fem tillsammans och kan bli upp till 30 cm långa. Kottarna som är något böjda kan bli 30 cm långa. Arten kan i naturen nå 70 m höjd. Den har sitt utbredningsområde i Himalaya och angränsande områden. Himalayatallen växer ganska fort som ung. Den är tyvärr bara härdig till zon II.

Pinus wallichiana 570.2

 P. wallichiana

 

Tillbaka

Denna sajt använder cookies