Ordlista

Rosa 873.4

Annuell: betyder att växten bara har en växtsäsong. Den växer upp, blommar och sätter frö under sin enda sommar.

Art: är en väl avgränsad grupp av plantor som delar samma kännetecken.

Avläggare: är en gren som man lägger ner i marken för att den ska rota sig. Efter att den rotat sig avlägsnar man den från plantan. För att den ska rota sig så fort som möjligt kan man göra några snitt i barken innan man lägger ner grenen och täcker den med jord.

Bienn: är en tvåårig växt som växer till sig under den första säsongen och blommar och sätter frö den andra.

Dioik: är samma sak som tvåbyggare d.v.s. att han- och honblommor sitter på olika individer.

Form: är ofta en spontan och sporradisk förändring av en planta i en population, t.ex. avvikande blomfärg.

Hybrid: är en korsning mellan två arter.

Högblad: är små blad som sitter under blomman och som oftast har en avvikande färg. De har som uppgift att locka till sig insekter för polineringen. Släktet Euphorbia t.ex. har ofta högblad.

Euphorbia sp. (högblad) 870

Gula högblad på en Euphorbia

 

Hölsterblad: är en typ av högblad som omsluter blomman hos t.ex. arter från familjen kallaväxter (Araceae).

Klon: är t.ex. en sticklingsförökad planta som ju har samma arvsanlag (DNA) som moderplantan.

Monokarp: är en art som dör efter blomning och frösättning.

Parbladiga: är blad som är uppbyggda av ett antal mindre blad.

Remontering: menas att växten blommar på nytt samma säsong.

Städsegrön: är en växt som behåller bladen året om.

Suckulenter: är växter som lagrar vatten i sina blad och/eller stammar för att kunna uthärda torrperioder.

Taggar: är vassa utskott från stammens och/eller grenarnas yta. Rosor t.ex. har i regel taggiga stammar och grenar.

Tjältorka: kan drabba städsegröna växter speciellt på våren då marken är frusen så att växter inte kan ta upp vatten ur jorden. Störst problem blir det då växten samtidigt exponeras för full sol.

Tornar: är vassa omvandlade organ såsom bladen hos t.ex. kaktusar.

Tvåbyggare: se under rubriken dioik.

Underart: arter som är mycket variabla i utseendet och samtidigt är geografiskt åtskillda brukar man dela in i olika underarter. Det kan röra sig om t.ex. plantor från ett ställe som har bredare blad medans en annan population har smalare. Gränsdragningen är dock svår. I vissa fall finns det ingen klar gräns mellan olika populationer utan det kan vara så att plantorna t.ex. får successivt bredare blad ju längre bort från den ursprungliga populationen med smala blad. Dessutom är gränsen mellan underart och varietet svag. Det gör att botanikerna i många fall inte är ense om indelningen. I bland delar man in en art i olika underarter för att sedan dela in en eller flera underarter i olika varieteter. Förkortas subspec. eller ssp.

Variegerad: brokbladig

Rhododendron (variegerad) 570.1

Variegerad Rhododendron

 

Varietet: små skillnader inom en art brukar räknas som varietet. Se även underrubriken Underart. Förkortas var. eller v.

Vintergrön: är en växt som behåller bladen över vintern för att ersätta dem med nya kommande säsong.

Xerofyt: är en växt som anpassat sig till torrt klimat. Mossar och lavar hör till den gruppen och de flesta suckulenter.

 Hem

Denna sajt använder cookies