Juniperus

 

Juniperus, enar, är ett barrträdssläkte tillhörande cypressfamiljen (Cupressaceae). Det finns
ungefär ett femtiotal arter och de har en utbredning över stora delar av jorden. Inom släktet finns det både enbyggare och tvåbyggare. Arterna är städsegröna och har barr av två typer. Unga plantor har nålformade barr medans äldre har fjällika barr. Enar trivs bra på magra väldränerade jordar men många arter kan även trivas bra i kraftigare jordar. Trivs bäst i soliga lägen.


J. chinensis, kinesisk en, är ett litet träd eller buske som bara blir några meter hög. Det finns många olika kultivarer där de flesta är härdiga till åtminstone zon IV.

J. communis, en, är våran inhemska art som finns utbredd i både Europa, Asien och Nordame- rika. Den är mycket variabel till sitt utseende. Den kan både vara rund eller smalt pyramidfor-mat och även något mittemellan. Den kan växa på mycket magra och väldränerade ställen och växer då mycket långsamt. Barren är korta och nålformade. Detta är en mycket härdig art som kan överleva i de inre delarna av Alaska.  Den kan bli minst 2000 år gammal. Den kan ibland bli upp till 10 m hög men det är ovanligt. Det finns en stor mängd olika kultivarer med olika härdighet. Många klarar sig dock till zon V-VI.

Juniperus communis 570.2

J. communis

 

J. horizontalis, amerikansk krypen, är en krypande buske från kanada och norra USA. Den blir bara ca halvmetern hög på sin höjd. Barren är gröna till blågröna. Det finns många kultivarer i odling med varierande härdighet. Plantor som härstammar från artens nordligaste utbredningsområden är mycket härdiga då temperaturen i dessa områden kan gå under -60ºC.


J. squamata, himalayaen, är en asiatisk art som i ett optimalt klimat kan nå upp mot 15 m höjd men är oftast betydligt mindre. De namnsorter som säljs brukar bara nån eller några meter höga på sin höjd. Barren är korta och nålliknande. Dessa är ofta vackert blågrå. Den är mycket variabel och fem olika varieteter har beskrivits. Bland de kultivarer som finns i odling är de flesta härdiga till åtminstone zon IV.

Juniperus squamata 570.1

J. squamata

 

J. virginiana, blyertsen, är en mycket storvuxen art från östra Kanada och USA. Den kan där nå nära 30 m i höjd men blir bara hälften så hög här i landet. Barren är oftast gröna men kan ibland gå mot gråblått. Ett antal kultivarer finns i odling med variabel härdighet. De härdigaste bör klara sig till zon VI.

Juniperus virginiana 860 m.l. (Quadell)

 J. virginiana (foto: Quadell)


Tillbaka

Denna sajt använder cookies