Euonymus

 

Euonymus, benved, tillhör familjen benvedsväxter (Celastraceae). Detta släkte består av nära 200 arter av lövfällande och städsegröna buskar och små träd. En del är även klätterväxter. De är hemmahörande i bl.a. Europa, Asien och Amerika. En art växer vild i södra Sverige: E. europaeus. Bladen är på de flesta arter motsatta. Blommorna är små och oansenliga. Benved har generellt inte så stora krav på jorden och de kan växa i sol eller halvskugga. Förökas med frö och sticklingar.


E. europaea, benved, är en europeisk lövfällande buske som kan bli ca 3 m hög. Bladen är ovala, spetsiga i änden och 4-8 cm långa och mindre än hälften så breda. Blommorna är oansenliga och frukterna mörkt rosa. Hela växten är giftig. Benveden får starka höstfärger. Förekommer vild på sina håll i södra Sverige. Härdig till minst zon IV. En vanlig kultivar är ’Red Cascade’ som är kraftigväxande och får rikligt med frukt.

Euonymus europaea 870 m.l. (Luis Fernández García)

E. europaeus (foto: Luis Fernández García)

Euonymus europaea (teckn.)  871

 E. europaeus

 


E. fortunei, klätterbenved, är en variabel städsegrön art från Asien. Det finns både buskartade former och klättrande. Det finns även flera olika variegerade former. Även bladen varierar i form och är vanligen bara 2-3 cm långa men ibland upp till 6 cm. Som buske blir den sällan mer än meterhög. De former som vanligen förekommer i handeln är i regel härdiga till zon IV.

Euonymus fortunei ´variegata´ (vitbrokig) 570.1

E. fortunei (vitbrokig klättrande form)

Euonymus fortunei ´variegata´ (gulbrokig) 570.2

E. fortunei (gulbrokig klättrande form)

 

 

E. japonica, japansk benved, är en städsegrön buske eller litet träd som kan bli minst 5 m hög.
Bladen är ovala och fint tandade och upp till ca 5 cm långa medans blommorna är små och gulaktiga. Det finns flera kultivarformer. Anses härdig till zon II.

E. latifolius, storbladig benved, är en lövfällande buske med avlånga elliptiska blad och som kan bli drygt 10 cm långa. Arten hör hemma i Europa och mindre Asien och anses härdig till zon III. Det finns åtminstone en variegerad form.

E. nanus, småbladig dvärgbenved, är en småväxt och ofta halvt städsegrön buske. Bladen är mycket smala och upp till 4 cm långa och har inrullad kant. Denna art blir oftast bara knappt meterhög och har nedhängande grenar. Blommorna är rosa. Arten växer vild i Osteuropa och österut till Asien. E. nanus v. turkestanicus har större blad som inte har inrullad bladkant. Bladen blir hos denna underart  brunaktiga på vintern. Den växer också mera upprätt. Dvärgbenveden  är härdig till zon VI.

Tillbaka

Denna sajt använder cookies