Erica

 

Erica, klockljung, tillhör familjen ljungväxter (Ericaceae). Det är ett stort släkte med 800-900 arter bestående av städsegröna buskar och halvbuskar med små barrlika blad. Merparten av arterna återfinns i Sydafrika där endast ett fåtal eventuellt är härdiga i Sydsverige. En art E. tetralix, klockljung växer vild här i landet. Dessa växter odlas  i en kemiskt sur jord i ett soligt läge. Förökas med frö och sticklingar.


E. carnea (syn. E. herbacea), vårljung, är en småväxt europeisk art med ganska ljust bladverk och ett ofta krypande växtsätt. Den blir i regel bara 25 cm hög. Det finns olika kultivarer med både bronsfärgade och gula blad. Blommorna kan vara vita, rosa eller ljust rödvioletta. Vårljungen kan tolerera något högre pH-värde än de flesta övriga arterna. Härdig till zon III (IV).

Erica carnea el. hybrid 870

E. carnea el. hybrid

 

E. cinerea, purpurljung eller norsk klockljung, växer vild i västra Europa och Madeira och är en relativt småväxt art som bara blir 3-4 dm hög. Den har mörkgröna smala blad och glesa toppställda klasar med rätt så stora vita till ljust rödvioletta blommor. Den blommar ofta från högsommaren och in i den tidiga hösten. Härdig till zon II.


E. tetralix, klockljung, är en europeisk och inhemsk art med grågröna och håriga blad och urnformade blommor. Den blir bara ca 3 dm hög. Blommorna är vanligen rosa eller ljust rödvioletta  men vita blommor förekommer också. Dessa kommer vanligen i juli-augusti. Här i landet återfinns den i Sydväst. Härdig till zon II (III).

Erica tetralix (teckn.) 870

E. tetralix

 

E. vagans, fransk klockljung, är en 2-3 dm hög art med utbrett växtsätt. Bladen är ganska mörka och kala. Blommorna är i regel rosa eller tonade  i violett. Den har sitt ursprung i sydvästra Europa. Härdig till zon IV.

Här kan du läsa om flera arter.

Tillbaka

Denna sajt använder cookies