Daphne

 

Daphne, tibast, är ett släkte med minst ett femtiotal arter. De tillhör familjen tibastväxter (Thymelaeaceae). Släktet består av lövfällande och städsegröna buskar från Europa och Asien. De växer i allmänhet bra i en någorlunda väldränerad jord. En del arter vill ha en kemiskt sur jord. De föredrar en solig eller halvskuggig växtplats. De kan oftast förökas med sticklingar. Även avläggningar är tänkbart. Frösådd är självklart också möjligt.


D. cneorum, rosentibast, kommer från centrala och södra Europa och är en städesegrön ned-liggande och mattbildande buske med små smala och läderartade blad. Den blir vanligen bara 2-3 dm hög. De ljust rödvioletta blommorna sitter i täta knippen. De kommer vanligen i maj-juni och doftar starkt. Kultivaren ’Alba’ har vita blommor. Kan med fördel odlas i ett soligt stenparti. Härdig till åtminstone zon V.

D. laureola, lagertibast, kommer från Sydeuropa och Nordafrika. Det är en städsegrön buske som kan bli drygt meterhög och lika vid. Den kan var upprättväxande eller nedliggande. Bladen är omvänt lansettlika, upp till 10 cm långa och 2 cm breda. De små blommorna är gulgröna och sitter tillsammans i mindre knippen. Den äggformiga frukten är nästan svart. Underarten ssp. philippi har blir bara några decimeter hög. Arten är härdig i zon I.

D.  mezereum, tibast, kommer från Europa samt Västasien och även här i landet. Det är en lövfällande buske som kan bli 1-1,5 m hög. Den har långa smala blad på upp till 8 x 2 cm.
Blommarna kommer tidigt på våren före lövsprickningen De är rosa eller violetta. Frukterna är röda. De är mycket giftiga. Trivs allra bäst i halvskugga. Arten är härdig i hela landet.

Daphne mezereum (teckn.)  870

D.  mezereum


 

D. retusa, liten vintertibast, är en liten städsegrön buske påminnande om nedanstående art. Den har asiatiskt ursprung. Härdigheten är ofullständigt känd men odlas i södra delen av landet.

D. tangutica,
vintertibast, är en kinesisk städsegrön buske som kan bli meterhög och ungefär lika vid. Här i landet kan vi dock inte räkna med att den blir lika stor. Den har avlånga städsegröna blad och upp till 8 cm långa och 2-2,5 cm breda. Blommorna är vita och/eller rosa. Arten är härdig i zon I.

 

Tillbaka

Denna sajt använder cookies