Chamaecyparis

 

Chamaecyparis, ädelcypresser är relativt högväxta barrträd. De är i regel lättodlade i en hyggligt väldränerad jord som gärna får vara lite sur, i ett soligt eller halvskuggigt läge. De tillhör familjen cypressväxter (Cupressaceae). Ädelcypresserna går att sticklingsförökas men det kan vara lite knepigt att få sticklingen att rota sig. Släktet består bara av 6 arter. Barren är platta och fjälliknande. De små kottarna är runda.


C. lawsoniana, ädelcypress, kommer från två mindre områden i norra Kalifornien och södra Oregon, USA. Den kan där bli drygt 50 m hög. Hos oss får man dock inte räkna med att den blir lika hög. Det finns ett antal odlingsvärda kultivarer, bl.a gulbarriga och klotrunda former. Arten är härdig till zon III.

Chamaecyparis lawsoniana 570.1

Chamaecyparis lawsoniana 570.2

C. lawsoniana (gulbarrig kultivar)

 

C. nootkatensis, nutkacypress, växer i västligaste Nordamerika från norra kalifornien till en bit upp i Alaska. Den kan där uppnå en höjd av 40 m. Vissa kultivarer är populära i odling, t.ex. ’Glauca’ med blågrå barr och ’pendula’ med ett hängande växtsätt. Arten är härdig till zon IV.

Chamaecyparis nootkatensis 'Pundula'  870

C. nootkatensis ’Pundula’  

 

C. obtusa, japansk cypress, växer förutom i japan även i Taiwan. Den kan bli över 40 m hög i naturen men lägre hos oss. Vanligen odlas bara några lågväxande kultivarer i Sverige bl.a en gulbarrig form. Två varieteter finns beskrivan: v. obtusa som kommer från japan och v. formosana från Taiwan. Härdig till zon III.

C. picifera, ärtcypress, kommer Japan där den kan bli 50 m hög.  Den har ett kägelformat växtsätt. Vanligen odlas bara några kultivarer hos oss. Härdig till zon III.

Tillbaka

Denna sajt använder cookies