Asperula

 

Asperula, färgmåror, tillhör familjen måreväxter (Rubiaceae) och är ett släkte med  hundratalet arter där de flesta är örtartade perenner. Det rör sig om växter med jordstam, upprätta eller liggande stjälkar och motsatta blad. Bladen är ofta smala och lansettlika. Blommorna är tretaliga och sitter i samlingar. De växer i bl.a. Europa, Afrika och Asien. De föredrar i regel en sandblandad väldränerad jord och god tillgång till direkt solljus. Förökas med frö, sticklingar och delning.


A. odorata (syn. Galium odoratum), myskmadra, är en perenn med upprätta stjälkar med omvänt lansettformade blad som sitter i kransar om åtta blad på stjälken. De vita blommorna kommer på försommaren. Den förekommer både i Europa, Nordafrika och Västasien. Idag räknas som tillhörande släktet Galium.

Asperula odorata (teckn.) 870


 

A. orientalis, blåmåra, kommer från bl.a. Mindre Asien och Syrien. Den blir 3-4 dm hög och har smala lansettformade blad och blå smala blommor. Klarar sig även i halvskugga.

A. suberosa, rosenkudde, är en lågväxande art med små smalt lansettformade blad och vitrosa blommor. Den kommer från alpina områden i Sydeuropa. Kräver mycket god dränering. För säkerhets skull kan man skydda plantan över vintern med en glasskiva e.d. mot för mycket väta.


A. tinctoria, färgmåra, är en upprättväxande perenn med små smala blad och vita blommor. Den blir i regel 3-4 dm hög. Arten är inhemsk och förekommer bl.a. på Öland och Gotland.

 

Tillbaka

Denna sajt använder cookies