Acer

Acer (blad) 870.2

Acer, lönnar, tillhör familjen kinesträdsväxter (Sapindaceae tid. Aceraceae). Det finns närmare 150 arter i detta släkte som till stor del består av lövfällande träd och buskar. Det finns dock några städsegröna arter. Lönnar har i regel handflikiga blad, ofta med vacker höstfärg. De har även sk. klyvfrukter som består av två delfrukter (sk. näsor) med var sitt vingliknande bihang. Varje delfrukt innehåller varsitt frö. Flertalet arter har enkönade blommor som i allmänhet är oansenliga. Detta släkte är representerat bl.a. i Europa, Asien, Nordamerika. Flerparten av arterna trivs i en någorlunda väldränerad  trädgårdsjord i sol eller halvskugga. Samtliga arter som nämns nedan är lövfällande. Förökas i första hand med frö. Vissa arter kan sticklingsförökas.


A. campestre, naverlönn, är en ganska liten europeisk art som bildar buskar eller träd på upp till 15 m höjd. De förhållandevis små bladen är tre- till femflikiga och något matta på ovansidan och finhåriga på undersidan. Är användbar som häckväxt. Vildväxande i södra Skåne.
Härdig till zon IV.

A. ginnala, se A. tataricum ssp. ginnala, ginnalalönn

A. griseum, kopparlönn, är ett litet träd som oftast bara blir 5 m högt med mörkgröna treflikiga blad med silvrig undersida. Barken som är kanelbrun flagnar och blottar en underliggande gulorange bark. Arten växer långsamt och föredrar ett halvskuggigt läge. Kopparlönnen kommer från Kina. Härdig till zon III.

Acer griseum 870 m.l. (Dave)

                                                               A. griseum (foto: Dave)

 

A. japonicum, japansk solfjäderlönn, är en buske eller mindre träd, sällan mer än 3 m hög här i landet. Bladen blir 10-15 cm stora och har 7 till 13 flikar. ett flertal kultivarer finns i odling.
Härdig till minst zon II.


A. negundo, asklönn, är ett  i hemlandet upp till 20 m högt träd men som oftast bara blir hälften så stort i Sverige. Det växer vilt i Nordamerika. Trädet är parbladigt och där småbladen oftast är tre- till femflikiga. Bladen är ljust gröna. Härdigt till zon IV.

A. palmatum, japansk lönn, kommer från Ostasien och är en långsamväxande buske eller litet träd. Bladen är fem- till nioflikiga. Det finns ett stort antal kulturformer av arten. Härdig till zon III.

Acer palmatum 'Osakazuki' 870 m.l. (Jean-Pol Grandmont)
                                        A. palmatum ’Osakazuki’ (foto: Jean-Pol Grandmont)

Acer palmatum `Atropurpureum´ 870

A. palmatum ’Atropurpureum’

 

A. pensylvanicum (syn. A. striatum), strimlönn, är ett litet träd från östra Nordamerika. Här i landet blir den bara 5-6 m hög i regel. De ljust gröna bladen är stora och treflikiga. Härdig till zon III.

A. tataricum, rysk lönn, är ett mindre träd eller buske från bl.a Ryssland och Mindre Asien. Den har breda tandade blad. Härdig till zon VI. A. tataricum ssp. ginnala (tid. A. ginnala), ginnalalönn, har oftast treflikiga blad, dock kan vissa blad vara hela.

A. tegmentosum,
manchurisk- el. koreansk strimlönn, är en buske eller mindre träd som kan bli ca 6 m hög. Arten har stora trefingrade blad. Arten kommer från södra Ryssland och österut till Kina och Korea. Härdig till zon IV och ev. V.

Tillbaka

Denna sajt använder cookies